سانترال پاناسونیک

نمایش شماره تلفن برروی تلفن های سری KX-7730

  نمایش شماره تلفن های ورودی در مراکز سری TEMو TES برای اینکار ابتدا نیاز به نصب کارت نمایشگر شماره(CALLER ID) بروی دستگاه سانترال و برنامه ریزی مرکز داریم : کد های مربوط به برنامه ریزی کارت نمایشگر عبارتند  از: کد ۹۰۰ جهت فعال و یا غیر فعال سازی نمایش شماره بروی یک خط کد ۹۱۰ جهت تعویض سینگال ورودی به کارت جهت نمایش شماره (DTMF/FSK) کد ۶۲۸ جهت فعال سازی (CALLER ID) در تلفن های آنالوگ بعد از انجام مراحل فوق بر روی تلفن اقدام به تعریف دکمه میانبر جهت نمایش شماره های از دست رفته یا (MISSCALL) می نماییم . جهت نمایش شماره تلفن:  دکمه STORE<— عدد ۶<—  دکمه مورد نظر<— PROGRAM جهت نمایش ساعت وتاریخ تماس : دکمه STORE<— عدد ۷<—  دکمه مورد نظر<— PROGRAM در کلیه مراکز تلفن سانترال پانوسونیک فقط تلفن هایی قادر به نمایش شماره ورودی هستند که در برنامه زنگ...

ادامه مطلب