دوربین پاناسونیک

اموزش نکات لازم برای خرید دوربین مدار بسته :

اموزش نکات لازم برای خرید دوربین مدار بسته : اموزش نکات لازم برای خرید دوربین مدار بسته : اموزش نکات لازم برای خرید دوربین مدار بسته : برای شروع ابتدا باید جای مورد نظر را با دقت بازدید و یا نقشه ای از آن مکان تهیه کنیم سپس با توجه به جای انجام کار تعداد دوربین های مورد نیاز را برآورد کنیم که برای این کار ابتدا از ورودی خروجی ها شروع می کنیم که حتما باید تحت کنترل باشند و سپس فضاهای داخلی و قسمت هایی که نیاز به نظارت و حفاظت بیشتر می باشد البته نا گفته نماند همیشه تعداد دوربین های استفاده شده در یک پروژه متناسب با هزینه ای است که کارفرما برای این کار کنار گذاشته است که در این صورت شما ابتدا ورودی خروجی های مکان مورد نظر را پوشش می دهید  سپس الباقی دوربین...

ادامه مطلب