پرسش های متداول درباره بیسیم های دیجیتال پاناسونیک

سیستم DECT چیست؟ در سیستم های DECT دستگاه مرکزی حداقل هر ۳۰ ثانیه قدرت RF های اطراف را بررسی می نماید و یک لیست RSSI از کانالهای آزاد را فراهم می آورد.سپس پایه از این لیست RSSI استفاده نموده و کانالی که کمترین میزان تداخل دارد را جهت انجام تماس انتخاب می کند.سیستم DECT کانالهای آزاد برای تلفن بی سیم را پیدا نموده و بدین ترتیب تداخل با دیگر دستیابی به بهترین کیفیت صدا انجام می شود.به دلیل است که پاناسونیک DECT را توصیه می کند. فن آوری FHSS چیست؟ دریک تلفن بی سیم دیجیتال،فرکانس یکنواخت به کانالهای زیادی تقسیم می شود و یکی از این کانالها جهت انجام تماس مورد استفاده قرار می گیرد.FHSS یک فن آوری است که کانال فرکانس را با فواصل بسیار کوتاه عوض می کند(تقریبا ۱/۰ ثانیه) و بدین ترتیب از تداخل امواج...

ادامه مطلب