شهر هوشمند افتتاح شد

  شورای SST فوجیساوا توسط شرکت پاناسونیک در حومه شهرک پاناسونیک افتتاح شد،هسته اصلی این شورا حمایت از توسعه پایداری شهر و جامعه جهت بهره برداری در آینده است. هدف آنها ایجاد شهرهای هوشمند جهت ارتقاء شیوه زندگی ساکنان در رساندن آن به یک اولویت بالاست،این کمپانی ۵ خدمت ضروری را برای ساکنان شهر فراهم می آورد که شامل: ۱- انرژی ۲- امنیت ۳- تحرک ۴- پویایی و سلامتی ۵- مسائل اجتماعی ایست این مرکز دارای یک خانه و آشپز خانه است که در آن مردم می توانند استراحت کنند ویا میزان آموزش های زیست محیطی و رویداد های دیگر باشند و همچنین یک بخش جهت پژوهشهای اصلی شهر دارد. بخش آزمایشگاه شامل یک استودیو غذا و صنایع دستی برای ارائه کارگاههای آموزشی و تعامل اطلاعات ساکنین است بخش تحرک ابزار حمل و نقل زیست محیطی را فراهم می کند. هدف...

ادامه مطلب