GPS چیست؟

GPS چیست؟ GPS يعني (سيستم موقعيت ياب جهاني (Global Positioning System) که در فارسي سيستم موقعيت ياب جغرافيايي يا محل ياب هم گفته مي شود). يک سيستم مسيريابي ماهواره اي است که از ۲۴ ماهواره تشکيل شده است. اين ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ايالات متحده ساخته و در مدار زمين قرار داده شده اند. اين سيستم در ابتدا براي مصارف نظامي و جهت يابي نظاميان طراحي و ايجاد شده بود ولي از سال ۱۹۸۰ جهت استفاده عمومي در اختيار همه قرار گرفت. در حال حاضر اين سيستم از يک شبکه ۲۴ ماهواره اي در مدار زمين تشکيل شده است؛ که توسط وزارت دفاع دولت آمريکا پشتيباني مي شود و در تمام شرايط، به صورت ۲۴ ساعت در شبانه روز و در تمام دنيا قابل استفاده است و بابت خدمات آن نيز هيچ بهائي اخذ...

ادامه مطلب

GPS چیست ؟

GPS چیست ؟   GPS يعني (سيستم موقعيت ياب جهاني (Global Positioning System) که در فارسي سيستم موقعيت ياب جغرافيايي يا محل ياب هم گفته مي شود). يک سيستم مسيريابي ماهواره اي است که از 24 ماهواره تشکيل شده است. اين ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ايالات متحده ساخته و در مدار زمين قرار داده شده اند. اين سيستم در ابتدا براي مصارف نظامي و جهت يابي نظاميان طراحي و ايجاد شده بود ولي از سال 1980 جهت استفاده عمومي در اختيار همه قرار گرفت. GPS چیست ؟ در حال حاضر اين سيستم از يک شبکه 24 ماهواره اي در مدار زمين تشکيل شده است؛ که توسط وزارت دفاع دولت آمريکا پشتيباني مي شود و در تمام شرايط، به صورت 24 ساعت در شبانه روز و در تمام دنيا قابل استفاده است و بابت خدمات آن نيز هيچ...

ادامه مطلب