کاربن فکس پاناسونیک

کاربن فکس پاناسونیک در فکس های کاربنی مهمترین کالای مصرفی کاربن فیلم و یا رول کاربن میباشد .لذا توجه شما را در مورد این کالای مصرفی مهم در فکس های پاناسونیک جلب مینماییم . 1- باید توجه داشته باشید که کیفیت فکس دریافتی و کپی شما ارتباط مستقیم با نوع کاربنی دارد که استفاده مینمایید . 2- کاربن فیلم فکس نیز همچون بسیاری از اقلام دیگر دارای تاریخ مصرف میباشد و در هنگام خرید باید به آن تاریخ تولید آن توجه نمود . 3- هیچ وقت در خرید کاربن فیلم شتابزده عمل ننموده و با توجه به عمر کاربن فیلم که معمولا دو سال میباشد و با توجه به نیازتان کاربن را خریداری نمایید . 4- پس از خرید کاربن حتما آن را از نور و رطوبت دور نگه دارید . 5- اگر در هنگام دریافت فکس و یا کپی رل...

ادامه مطلب