سانترال

كدهای برنامه ریزی سانترال TEA308 ، TES824 و TEM8240

كدهای برنامه ریزی سانترال TEA308 ، TES824 و TEM8240

 

تذكر: در اینجا كدهای اصلی برنامه ریزی سانترال آورده شده و توصیه میشود از وارد كردن كدهای دیگر خودداری نمایید.

 

ابتدا جهت وارد شدن به برنامه ریزی به این صورت عمل كنید

 

PROGRAM + *# +1234

 

نكته: عدد 1234 پسورد پیش فرض سیستم میباشد و در صورت تغییر پسورد باید پسورد تنظیم شده را بجای آن قرار داد

 

توجه:

 

1- جهت تغییر حالت از كلید AUTO ANS استفاده نمایید

 

 

2- جهت ذخیره کردن  تنظیات هر كد از كلید AUTO DIAL استفاده نمایید

 

3- جهت خروج از یك كد و وارد نمودن كد جدید از كلید HOLD استفاده نمایید

 

كدهای برنامه ریزی سانترال:

 

000  تنظیم ساعت وتاریخ                                                              Day/Time Set

006   انتخاب حالت تنظیم اتوماتیك و یا دستی بودن حالت روز و شب  Day/Night Mode

حالت تنظیم اتماتیك: دستگاه سانترال به صورت اتوماتیك به حالت روز و شب میرود           Man

حالت تنظیم دستی : دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود           Auto

007   انتخاب ساعات شب و روز در حالت اتوماتیك                                               Day/Night Time

009   تغییر دادن کد های دسترسی به خط شهری و تماس با اپراتور

011   ثبت شماره ها در شماره گیری سریع                                                Speed Dial Name

111   انتخاب حالت موزیك پشت خط                                                                       Hold Music

در صورت انتخاب موزیك بیرونى  باید خروجی یك دستگاه صوتی بیرونی را به ورودی دستگاه سانترال متصل كرده

212   تنظیم تایم قطع اتصال در حالت تنظیم تایمر                                              CO Duration Limit

613   فعال کردن تایمر بر روی داخلی ها

302   بستن دو صفر

303   بستن صفر

400   فعال و غیر فعال كردن خطوط ورودی  شهری                                                         CO Connection

401   شماره گیری در حالت تن و پالس                                                               ‍CO Dial Mode

405   دسترسی به خط ورودی در حالت روز                                                           Day Out CO

406   دسترسی به خط ورودی در حالت شب                                                      Night Out CO

407   دسترسی به خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار                                      Lunch Out CO

408   زنگ خور خط ورودی در حالت روز                                                                       Day In CO

409   زنگ خور خط ورودی در حالت شب                                                                 Night In CO

410   زنگ خور خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار                                               Lunch In CO

414   مرتبط به اپراتور خودكار در حالت روز                                                           CO Day/Mode

415   مرتبط به اپراتور خودكار در حالت شب                                                       CO Night/Mode

416  مرتبط به اپراتور خودكار در حالت وقت صرف ناهار                                       CO Lunch/mode

500   مرتبط به اپراتور خودكار                                                                           Disa dial Mode

501   مرتبط به اپراتور خودكار                                                                              Disa Built-In

503   مرتبط به اپراتور خودكار : دریافت اتوماتیك فكس                                        FAX Connection

506   مرتبط به اپراتور خودكار : در صورت اشغال بودن داخلی مورد نظر

601   محدود كردن خطوط داخلی در حالت روز ( صفر بند و دو صفر بند   (   Day Tool Restr

602   محدود كردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند(  Night Tool Restr

603   محدود كردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند(  Lunch Tool Restr

900   فعالسازی كالر آی دی                                                                                             CID Assign

910   تنظیم نوع كالر آی دی                                                                                                    CID Type

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت ایده آل گستر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *